BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI /137 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 lutego 2005 roku
w sprawie potwierdzenia kategorii dróg powiatowych nr - 1964B (23504) Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo - Olszyny - 1924B (23358) Wiktorzyn – Olszyny – Wyłudzin - Guty - 1962B (23501) Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty - Kownaty
Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. nr 102, poz. 1055 ) w związku z art. 103 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, zm. nr 162, poz. 1126, z 2000r. nr 6, poz. 70, nr 12, poz. 136, nr 17, poz. 228, nr 19, poz. 239, nr 52, poz. 632, nr 95, poz. 1041, nr 122, poz. 1312, z 2001r. nr 45, poz. 497, nr 100, poz. 1084, nr 111, poz. 1194, nr 145, poz. 1623 ) Rada Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1. Potwierdza się w związku z planowaną realizacją zadania iwestycyjnego pod nazwą:
„Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odcinków trzech dróg powiatowych o numerach:
- 1964B (23504) Bożejewo – Taraskowo – Olszyny,
- 1924B (23358) Olszyny – Wyłudzin – Guty,
- 1962B (23501) Guty – Kownaty”
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, że drogi powiatowe nr : 1964B (23504) Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo – Olszyny, 1924B (23358) Wiktorzyn – Olszyny – Wyłudzin - Guty i 1962B (23501) Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty - Kownaty są zaliczone do kategorii dróg powiatowych na podstawie art. 103 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Kłosiński


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 mar 2005 15:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1709 razy