BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 listopada 2017 roku
w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łomży

 

          Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) i w związku z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

     § 1

 

Wprowadzam zmiany do Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łomży przyjętej Zarządzeniem Nr 51 / 2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia  29 listopada 2016 roku,

   w brzmieniu określonym w załączniku  do Zarządzenia.

     § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Starosta

Elżbieta Parzych
 

 

Załącznik do

Zarządzenie Nr 43 / 2017

Starosty Łomżyńskiego

z dnia 9 listopada 2017 roku

 

 

Wprowadza się następujące zmiany do Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łomży przyjętej Zarządzeniem Nr 51 / 2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia  29 listopada 2016 roku  §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.”

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 gru 2017 09:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 854 razy