BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 18 września 2017 roku
w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów prowadzenia obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego

 

Na podstawie art. 4 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/74/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.  Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego zarządza się, co następuje:

 

 §1


  1. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży organizuje i prowadzi obsługę finansową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  2. Koszty obsługi finansowej będą obciążały budżet Poradni., natomiast w Starostwie Powiatowym ewidencjonowane będą jako zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
  3. Miesięczne koszty obsługi finansowej Poradni ustala się w wysokości 2.280,00 (sł. dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt zł.)
  4. Rozliczenie będzie następowało na podstawie, wystawionej przez Starostwo Powiatowe, noty obciążeniowej za wykonaną usługę finansową.
  5. Płatność realizowana będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.
  6. W terminie do 30.09.2017 r. Wydział Finansowy dokona rozliczenia kosztów obsługi Poradni za okres od 1.01.2017 r.

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Elzbieta Parzych

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 lis 2017 15:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 790 razy