BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

                                 

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz.2164).

 

                               powołuję komisję

w składzie:

        Maciej Karwowski  -       przewodniczący,

          Bożena Kadłubowska - wiceprzewodniczący,

         Adam Tomasz Elster - członek,  

       Bogdan Długołęcki - członek.

           

   do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie oraz odbioru zleconych prac, dotyczących:

- założenie bazy BDOT500 i bazy GESUT w systemie TurboEwid, obejmującej gminę Przytuły, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

  • 2

   Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 3

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   Starosta

Elżbieta Parzych

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 wrz 2017 08:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 859 razy