BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXI/129 /05 RADY POWIATU ŁOMZYŃSKIEGO

z dnia: 22 lutego 2005 roku
w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży
Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1, 17 i 21 oraz art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy między Powiatem Łomżyńskim a Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego
w Łomży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 mar 2005 14:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1524 razy