BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 czerwca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży.

 

           Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 2 etatów –Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

 

§ 2. Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

 


  1. Sierbiński Wacław       - Przewodniczący komisji,
  2. Gosiewska Krystyna - Członek komisji,
  3. Korwek Beata           - Członek komisji,
  4. Kaczmarczyk Justyna - Sekretarz Komisji.

 

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

 

1)              do dnia 9 czerwca 2017 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia                  o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,

2)              do dnia 22 czerwca 2017 r. - składanie dokumentów przez kandydatów,

3)              dnia 23 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4)              dnia 23 czerwca 2017 r.- ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5)              dnia 26 czerwca 2017 r. - test i rozmowa kwalifikacyjna.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Elżbieta Parzych

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2017 14:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 903 razy
Ilość edycji: 1