BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XIV/84/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 kwietnia 2016 roku
w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

   Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2015 r., poz. 1445) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2016 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Określa się zadania wskazane w załączniku do uchwały, na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu łomżyńskiego w 2016 r

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                       Jarosław Kulesza                                                                                  

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 kwi 2016 15:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 927 razy