BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XIII/75/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 lutego 2016 roku
w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) w zawiązku  z art. 19 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Powierza się Gminie Śniadowo prowadzenie zadań z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1944B na odcinku od terenu Polskich Kolei Państwowych (dz. 105/2)  w kierunku miejscowości Stare Jemielite do istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,548 km.

 

§2.

Sposób realizacji zadania, o którym mowa w §1 zostanie określony porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego, a Wójtem Gminy Śniadowo.

                                                                        

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Jarosław Kulesza

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lut 2016 15:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1091 razy