BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 17/56/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia opinii.

Na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię o przedłożonym projekcie Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lip 2015 13:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1109 razy