BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 98/362/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „oświatowej na wydatki bieżące” kwotę 350,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 392.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 392.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.534.599,00 zł, w tym: dochody bieżące – 30.049.146,00 zł, dochody majątkowe – 1.485.453,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.242.894,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 30.143.486,00 zł, wydatki majątkowe – 4.099.408,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 wrz 2014 15:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1031 razy