BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Łomzyńskiego

z dnia: 11 sierpnia 2014 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży – 1 etat.
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat - Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży- w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.

§ 2. Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Adam Krzysztof Sowa - Przewodniczący komisji,
2. Wiesław Jemielity - Członek komisji,
3. Beata Korwek - Sekretarz Komisji.

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1) do dnia 11 sierpnia 2014 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
2) do dnia 21 sierpnia 2014 r. - składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 22 sierpnia 2014 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,
4) dnia 22 sierpnia 2014 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5) dnia 25 sierpnia 2014 r. - test i rozmowa kwalifikacyjna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Lech Marek Szabłowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 sie 2014 11:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 971 razy