BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Łomzyńskiego

z dnia: 31 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży.

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 5/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia: 7 lutego 2013 roku w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Lech Marek Szabłowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 sie 2014 11:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 978 razy