BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 94/345/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
Na podstawie art. 222 ust 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „ogólnej” kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki bieżące), zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.828.809,00 zł w tym: dochody bieżące – 28.050.382,00 zł, dochody majątkowe – 778.427,00 zł,

- wydatki ogółem - 31.537.104,00 w tym: wydatki bieżące – 28.135.722,00 zł, wydatki majątkowe – 3.401.382,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 cze 2014 09:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 993 razy