BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 79/290/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu z podziałem na:
1) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.

§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.260.212,56 zł w tym: dochody bieżące – 27.527.653,56 zł, dochody majątkowe – 3.732.559,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.789.149,56 zł w tym: wydatki bieżące – 27.685.665,56 zł, wydatki majątkowe – 7.103.484,00 zł.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2013 09:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1134 razy