BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 77/278/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lis 2013 09:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 969 razy