BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/150/2013Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 6 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok, a także sprawozdania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2012 r. Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok przedłożone w formie:
a) bilansu z wykonania budżetu powiatu;
b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych;
c) łącznego rachunku zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych;

2) sprawozdanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2013 13:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 844 razy