BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 66/238/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu z podziałem na:
1) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.594.692,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.739.326,00 zł,
dochody majątkowe – 2.855.366,00 zł,

- wydatki ogółem - 31.875.882,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.401.217,00 zł,
wydatki majątkowe – 6.474.665,00 zł.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 lip 2013 15:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1017 razy