BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/149/2013Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013 – 2016”
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póź. zm.)oraz art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 , z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Powiatowy Program Profilaktyczny na lata 2013 – 2016”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łomżyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 cze 2013 13:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1168 razy