BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/148/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.

Na podstawie art. 12 pkt 8a i art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182) , § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach.
2. Przyjęcie realizacji niniejszego zadania nastąpi poprzez zawarcie porozumienia z Powiatem Kolneńskim

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław KuleszaData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 cze 2013 12:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1272 razy