BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/147/2013Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013-2018’’.

Na podstawie art.35a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1

Przyjmuje się do realizacji ,,Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 – 2018” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 cze 2013 12:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1196 razy