BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/114/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 września 2012 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015”


Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/72/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015” wprowadza się następujące zmiany:
1) w Tabeli 12 „Tabelaryczne ujęcie projektów inwestycyjnych w latach 2007-2015”dodaje się pozycję nr 30a pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo”;
2) w Tabeli 13 „ Lista zadań inwestycyjnych objętych interwencją WPI Powiatu Łomżyńskiego wraz z planem finansowym na lata 2007-2015 dodaje się pozycję nr 30a pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2012 15:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1194 razy