BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/106/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 września 2012 roku
w sprawie odwołania członka Zarządu – Wicestarosty Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 31 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym został odwołany na uzasadniony wniosek Starosty Łomżyńskiego, członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Wicestarosta Łomżyński Krzysztof Ryszard Kozicki.


§ 2.

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 paź 2012 14:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1508 razy