BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/103/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.


Na podstawie 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 105 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław KuleszaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lip 2012 13:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1151 razy
Ilość edycji: 1