BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 25 ust.2, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne i jeden usługowy, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej we wsi Gać, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha, dla której w sadzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00050334/5.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 15:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1383 razy