BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.

Na podstawie § 44 ust.2 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz.238, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2012 11:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1414 razy