BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/82/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 06 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej.


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego porozumienia z Wójtem Gminy Śniadowo dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej oznaczonej nr 1996B na odcinku ul Ostrołęckiej w Śniadowie, tj. od drogi wojewódzkiej nr 677 do ul. Rynek.

§ 2

Szczegółowe obowiązki stron określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Śniadowo a Zarządem Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2012 11:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1198 razy