BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV /89 /04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 9 lipca 2004 roku
w sprawie w sprawie : potwierdzenia kategorii dróg powiatowych nr - 23336 (1905B) Kuzie – do dr. wojew. nr 645 - 23149 (1834B) Jedwabne - Konopki – Borawskie – Supy – Wagi – Dusze – Racibory – Radziłów.
Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806) w związku z art. 103 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, zm. nr 162, poz. 1126, z 2000r. nr 6, poz. 70, nr 12, poz. 136, nr 17, poz. 228, nr 19, poz. 239, nr 52, poz. 632, nr 95, poz. 1041, nr 122, poz. 1312, z 2001r. nr 45, poz. 497, nr 100, poz. 1084, nr 111, poz. 1194, nr 145, poz. 1623 ) Rada Powiatu, uchwala co następuje:
§ 1. Potwierdza się w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:
1) przebudowa drogi powiatowej nr 23336 (1905B) Kuzie – do dr. wojew. nr 645 na odcinku Wyk – dr. wojew. nr 645;
2) przebudowa drogi powiatowej nr 23149 (1834B) Jedwabne - Konopki – Borawskie – Supy – Wagi – Dusze – Racibory – Radziłów na odcinku Konopki Chude – granica powiatu.
w ramach programu ZPORR, że drogi powiatowe nr : 23336 (1905B) Kuzie – do dr. wojew. nr 645, 23149 (1834B) Jedwabne - Konopki – Borawskie – Supy – Wagi – Dusze – Racibory – Radziłów są zaliczone do kategorii dróg powiatowych na podstawie art. 103 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 sie 2004 09:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1704 razy