BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/79/04RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 czerwca 2004 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Na podstawie art.45 ust.8 z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz.408, z 1992r. Nr 63 poz.315, z 1994r. Nr 121 poz. 591, z 1995r. Nr 138 poz.682 i Nr 141 poz.692, z 1996r. Nr 24 poz. 110, z 1997r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999r. Nr 28 poz.255 i 256, Nr 84 poz.935, z 2000r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz.948, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382 , 1383 i 1384, Nr 128 poz. 1407, z 2002r. Nr 113 poz.984) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/26/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wprowadza się nastepujące zmiany:
odwołuje się ze składu Rady Społecznej Członka Mariana Brożynę, a w jego miejsce powołuje się Członka Rady Społecznej Jadwigę Piaścik;
§ 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Członek Rady Społecznej – Jadwiga Piaścik.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lip 2004 17:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1600 razy