BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 66/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 31 grudnia 2010 roku
w sprawie uchylające zarządzenie w sprawie opłat za usługi związane z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobu powiatowego oraz jego udostępnianiem zainteresowanym.
Na podstawie art. 6a ust.1 pkt.2 lit. b, art. 7d pkt.1 oraz art. 41 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

§1

Uchyla się Zarządzenie Nr 35/06 Starosty Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi związane z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobu powiatowego oraz jego udostępnianiem zainteresowanym.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.


Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 lut 2011 10:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1266 razy
Ilość edycji: 1