BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 63/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 17 grudnia 2010 roku
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2011 roku

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 121/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2011 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam zasady wykonywania zadań obronnych w powiecie łomżyńskim
w 2011 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Dyrektorów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zarządu Dróg Powiatowych i Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3.

Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.


Starosta
Krzysztof KozickiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 gru 2010 13:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1276 razy