BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 56/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 18 listopada 2010 roku
w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 34∕10 Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia jednostek do świadczenia usług w zakresie usuwania pojazdów i prowadzenia parkingów strzeżonych na terenie powiatu łomżyńskiego.


Na podstawie art. 130a ust. 5b i 5d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§1

W zarządzeniu Nr 34/10 Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia jednostek do świadczenia usług w zakresie usuwania pojazdów i prowadzenia parkingów strzeżonych na terenie powiatu łomżyńskiego wprowadza się następującą zmianę: w § 1.I pkt.2 dodaje się lit. c w brzmieniu:
„Pomoc drogowa Józef Dobrowolski ul. Rybaki 6, 18-400 Łomża”.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 gru 2010 08:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1302 razy