BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 34 /2010 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyznaczenia jednostek do świadczenia usług w zakresie usuwania pojazdów i prowadzenia parkingów strzeżonych na terenie powiatu łomżyńskiego.

Na podstawie art. 130a ust. 5b i 5d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

I. Wyznaczam jednostki usuwające pojazdy:

1) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
a) Pomoc drogowa Józef Dobrowolski
ul. Rybaki 6, 18-400 Łomża,
b) P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk
ul. Al. Legionów 152, 18-400 Łomża.
c) Pomoc drogowa Usługi Transportowe Parking Strzeżony Jerzy Chojnowski
ul. Stacha Konwy19/6, 18-400 Łomża.

2) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony:
a) P.K.S w Łomży Sp. z o.o.
ul. Al. J. Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża.
b) P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk
ul. Al. Legionów 152, 18-400 Łomża.

II. Wyznaczam jednostki prowadzące parking strzeżony:

1) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
a) Pomoc drogowa Usługi Transportowe Parking Strzeżony Jerzy Chojnowski
ul. Stacha Konwy19/6, 18-400 Łomża.

2) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony:
a) Pomoc drogowa Usługi Transportowe Parking Strzeżony Jerzy Chojnowski
ul. Stacha Konwy19/6, 18-400 Łomża.
b) P.K.S w Łomży Sp. z o.o.
ul. Al. J. Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża.

3) dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne:
a) P.K.S w Łomży Sp. z o.o.
ul. Al. J. Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża.

§2

Wyznaczone jednostki w ramach realizowanych usług współdziałają z Policją i innymi uprawnionymi podmiotami.

§3

Wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów ustaliła Rada Powiatu uchwałą Nr XXXVI/186/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 sie 2010 12:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1293 razy