BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 19/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 7 kwietnia 2010 roku
w sprawie celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usuwania i parkowania pojazdów na terenie powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń.zm.) oraz w związku z art. 130a ust. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późń.zm.) zarządzam, co następuje:§ 1Powołuję komisję w składzie:
1. Wiesław Jemielity – przewodniczący,
2. Karolina Przybyłek – członek,
3. Paweł Szymański - członek,

celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usuwania i parkowania pojazdów na terenie powiatu łomżyńskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 maj 2010 14:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1280 razy