BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 12/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 26 lutego 2010 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży – 1 etat.

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat - Podinspektora w Starostwie Powiatowym
w Łomży- w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Budownictwa.

§ 2. Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1.Wiesław Jemielity - Przewodniczący komisji
2.Wacław Sierbiński - Członek komisji,
3.Anna Żelachowska - Członek komisji,
4.Beata Korwek - Sekretarz Komisji

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1)do dnia 26 lutego 2010 r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
2)do dnia 8 marca 2010 r. - składanie dokumentów przez kandydatów,
3)dnia 9 marca 2010 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,
4)dnia 10 marca 2010 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5)dnia 12 marca 2010 r. – test i rozmowa kwalifikacyjna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 11:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1247 razy