BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 11/2010 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 25 lutego 2010 roku
w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych podlegających wyłączeniu z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży
§ 1

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (DZ. U. Nr 49 poz. 493), powołuję komisję w składzie:

1. Bogdan Długołęcki – przewodniczący komisji
2. Barbara Samluk – członek
3. Maria Piechocińska – członek

§2

Celem komisji jest dokonanie oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia.

§3

Termin wykonania prac przewidzianych w/w przepisem oraz instrukcją O-4 – Zasady Prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ustala się na dzień 15 lipca 2010 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 11:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1238 razy