BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o realizacji planu kontroli Starostwa Powiatowego w Łomży w 2013 roku.


W strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży nie ma stanowisk przeznaczonych wyłącznie do wykonywania kontroli.
Kontrola wykonywana jest zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego w sprawie organizacji działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym w Łomży i jednostkach organizacyjnych powiatu łomżyńskiego przez naczelników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego zgodnie z ich zakresami czynności.
Koordynatorem kontroli jest główny specjalista do spraw obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym i Kadr .
W roku 2013 działalność kontrolna prowadzona była na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Starostę.
Plan przewidywał przeprowadzenie 36 kontroli:

- Wydział Finansowy - 2
- Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych - 3
- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - 8
- Wydział Komunikacji - 23

Poszczególne Wydziały przeprowadziły następujące kontrole:

Wydział Finansowy przeprowadził 2 kontrole finansowo-księgowe: w listopadzie 2013 r. w Muzeum Przyrody w Drozdowie i w grudniu 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży.

Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych przeprowadził 1 kontrolę realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz wyrywkowo skontrolował jedną jednostkę: ZGLR nr 2 w Łomży.
Nie zostały przeprowadzone kontrole realizacji zadań z zakresu sportu zleconych przez powiat łomżyński w roku 2013 Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej w ramach konkursu ofert. Kontrola została przełożona na I kwartał 2014r.
Wydział Rolnictwa Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przeprowadził 8 kontroli.
W czerwcu i grudniu przeprowadzone zostały 4 kontrole realizacji zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Łomża i Nadleśnictwie Nowogród .

W czerwcu 2013 przeprowadzona została kontrola w Urzędzie Gminy w Piątnicy:
- realizacji szkoleń formacji obrony cywilnej,
- stanu etatowego i faktycznego obrony cywilnej.
We wrześniu została przeprowadzona kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie i Urzędzie Gminy w Śniadowie.W październiku skontrolowana została realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.

Wydział Komunikacji przeprowadził 23 kontrole.
Kontrola przedsiębiorstw transportowych w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy o transporcie drogowym przeprowadzona została w 9 jednostkach.
We wrześniu w zakładzie Usługi Transportowe „MAJA” Romana Ceran w Podgórzu.

W październiku w:
1. PPH „WOJTEX” Wojciecha Ustaszewskiego w Zaruziu,
2. „DAREX-TRANSPORT” Przewozy Autokarowe Dariusza Kalinowskiego w Starym Bożejewie,
3. Usługi Transportowe Mieczysława Zakrzewskiego w Starej Łomży,
4. Usługi Transportowe Krzysztofa Niecikowskiego w miejscowości Borawskie,
5. Transport Ciężarowy Pawła Maksińskiego w Starej Łomży przy szosie,
6. Usługi Transportowe Bogdana Dąbrowskiego w Kozikach,
7. BAR-TRANS Bartosza Zaperta w Przytułach Las,
8. Usługi Transportowe Henryka Gromadzkiego w Zbójnej.

Kontrola organizacji i funkcjonowania stacji kontroli pojazdów przeprowadzona została w 7 jednostkach.
W marcu w:
1. OSKP „MOTOTECH” Sp.J. w Starych Skupiskach,
2. Stacji Kontroli Pojazdów PHU „STRUGA” w Starych Skupiskach.
W kwietniu w:
1. PHU „TELESKOP” Auto Naprawa w Śniadowie,
2. OSKP P.H.U. „KSARA” Danuty i Jerzego Ksepka w Zbójnej.
W maju w:
1. SKR Wizna w wiźnie,
2. Stacji Kontroli Pojazdów Elektromechanika i Mechanika Pojazdowa H.Górska w Jedwabnem.
W czerwcu w Stacji Kontroli Pojazdów P.T.H.U. Andrzej Zalewski w Piątnicy.
We wrześniu w Stacji Kontroli Pojazdów „POLMO” w Piątnicy.
Przeprowadzono kontrole w 7 ośrodkch szkolenia kierowców.
W sierpniu w Ośrodku Szkolenia Kierowców Magdaleny Przestrzelskiej w Piątnicy.
We wrześniu w:
1. Ośrodku Szkolenia Kierowców „RELAKS” Mirosława Środy w Wiźnie,
2. Ośrodku Szkolenia Kierowców Kazimierza Lachowskiego w Podosiu,
3. Ośrodku Szkolenia Kierowców „Zbyszko” J.Z.Szlichty w Piątnicy.
W październiku w:
1. Ośrodku Szkolenia Kierowców J.Marchelewskiego w Marianowie,
2. Ośrodku Szkolenia Kierowców „KLAU-DAR” w Piątnicy,
3. Ośrodku Szkolenia Kierowców Aldony Sobkowskiej w Nowogrodzie.

Łącznie przeprowadzono 34 kontrole.

Ze wszystkich przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały sprawozdania i protokóły, które znajdują się w aktach koordynatora kontroli.

W stosunku do 9 - ciu jednostek kontrolowanych przez pracownika Wydziału Komunikacji skierowano wystąpienia pokontrolne i zobowiązano kierowników jednostek do zawiadomienia na piśmie o ich realizacji.
Na wszystkie wystąpienia pokontrolne Starostwo Powiatowe otrzymało odpowiedzi od kierowników kontrolowanych jednostek w ustawowym terminie.

W innych kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono nieprawidłowości .

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Łomży na bieżąco kontrolę wewnętrzną sprawuje Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu i naczelnicy poszczególnych wydziałów Starostwa.

Starosta
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2014 11:39
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2014 11:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3465 razy