BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Analiza zagrożenia powodziowego

Sytuacja pogodowa oraz przygotowanie służb na ewentualne podtopienia to temat spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 09 kwietnia 2013 r., któremu przewodniczył Starosta Łomżyński – Szef PZZK, Lech Marek Szabłowski.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele służb i straży powiatowych, Wójtowie i Burmistrzowie powiatu łomżyńskiego i ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.

Na posiedzeniu Zespołu przedstawiciele służb i jednostek samorządowych poddali ocenie prognozy hydrologiczne i meteorologiczne niosące za sobą ocieplenie i związane z tym przyspieszone topnienie pokrywy śnieżnej. Omówiono szczegółowo stan przygotowań do prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych miejsc zagrożonych podtopieniami.

Starosta Lech Marek Szabłowski ocenił, że przy obecnym stanie pogody i utrzymującymi się w nocy przymrozkami, które spowalniają roztopy śniegu na terenie powiatu łomżyńskiego nie występuje w tej chwili zagrożenie powodziowe, ale mimo to powiat jest dobrze przygotowany na ewentualne zagrożenie powodziowe.

Starostwo Powiatowe w Łomży dysponuje sprzętem w magazynie przeciwpowodziowym, który może być użyty przy prowadzeniu ewentualnych akcji ratowniczych. Posiadamy między innymi worki, różnego rodzaju liny, piły, łopaty i szpadle, bosaki, kilofy, siekiery, łomy, obuwie gumowe ochronne oraz sprzęt ratownictwa wodnego.

Ponadto Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi na bieżąco monitoring zagrożeń powodziowych na terenie powiatu łomżyńskiego i współpracuje ściśle w tym zakresie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego oraz służbami i strażami powiatowymi i powiatów ościennych.
Data powstania: środa, 10 kwi 2013 08:36
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2013 08:39
Opublikował(a): Bogusław Popkowski
Zaakceptował(a): Bogusław Popkowski
Artykuł był czytany: 3720 razy