BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z XV Walnego Zjazdu Delegatów Podlaskiego Wojewódzkiego SZS.

W dniu 11 lutego b.r. w Białymstoku odbył się XV Wojewódzki Walny Zjazd Delegatów SZS. W spotkaniu obok zaproszonych gości m.in. p. Wojciecha Ziemniaka – posła i zarazem Prezesa Zarządu Głównego SZS w Warszawie, uczestniczyło 95 % uprawnionych do głosowania delegatów.