BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wystawy stałe Muzeum Przyrody w Drozdowie

1. SALON DWORSKI

Ekspozycja "Salon dworski" podejmuje wątek ziemiański na przykładzie rodziny Lutosławskich, szczególnie aktywnej na przełomie wieków XIX i XX
i znanej do dziś dzięki międzynarodowej sławie kompozytora Witolda Lutosławskiego.
Rodzinne pamiątki: portrety, zdjęcia, książki, różne drobiazgi, wystawione są w reprezentacyjnym salonie, wyposażonym w niejednorodne stylowo meble, co oddaje wielopokoleniowy i wielofunkcyjny charakter wnętrza. Z dawnego dworu pochodzi jedynie ścienny kilim. Salon przypomina szlachecką historię Drozdowa.

2. TROFEA ŁOWIECKIE

Ekspozycja "Trofea Łowieckie" jest łącznikiem między salonem o dworskim charakterze a wystawami typowo przyrodniczymi. Na ścianach obejrzeć można skóry, poroża i inne trofea przedstawione tak jak od wieków stanowiły ozdobę
i powód do dumy w niejednym domu możnowładcy.
Uzupełnieniem ekspozycji są wiszące na ścianach ryciny i miedzioryty. Barwne miedzioryty pochodzą
z XIX-wiecznego niemieckiego wydawnictwa zoologicznego, a czarno-białe autorstwa szwajcarskiego sztycharza M. Meriana - pochodzą
z dzieła "Historiae Naturalis" (1650) Jana Jansona
- lekarza i przyrodnika ze Szkocji, zamieszkałego
w Lesznie.

3. SZATA ROŚLINNA KOTLINY BIEBRZAŃSKIEJ

Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków.
Za pomocą map i schematów, diapozytywów, zdjęć i planszy panoramiczno-florystycznej w bardzo skróconej formie przedstawiono temat w czterech gupach wystawowych.
- pierwsza z nich wprowadza w temat powstawania
i funkcjonowania naturalnych terenów bagiennych
czyli torfowisk,
- druga grupa przedstawia strefowość ekologiczną,
- kolejna grupa dotyczy gatunków roślin borealnych,
które występują w Kotlinie Biebrzańskiej,
- ostatnia grupa przedstawia zagadnienia ochrony
przyrody w dolinie Biebrzy i dolinie środkowej Narwi.

4. PTAKI KOTLINY BIEBRZAŃSKIEJ

Wystawa przedstawia wiele gatunków ptaków, dla których Kotlina i Bagna Biebrzańskie są najważniejszym terenem lęgowym. Jedną z liczniej reprezentowanych na wystawie grup ptaków są bataliony.

5. SSAKI KOTLINY BIEBRZAŃSKIEJ

Ekspozycja "Ssaki kotliny..." prezentuje eksponaty począwszy od zrekonstruowanej nogi mamuta, kości nosorożca włochatego, po ssaki, które zasiedliły te tereny w ciagu ostatnich kilku tysięcy lat
(w holocenie, trwajacym do dziś) a więc po zaniku ostatniego zlodowacenia.

6. ŁOŚ - KRÓL BAGIEN BIEBRZAŃSKICH

Ostatnia z wystaw stałych została poświecona największemu ze ssaków występujacych w dolinie Biebrzy i środkowej Narwi, "królowi bagien" - Łosiowi.

Data powstania: środa, 13 sie 2003 11:43
Data opublikowania: środa, 13 sie 2003 13:13
Data edycji: poniedziałek, 3 maj 2004 12:30
Opublikował(a): Anna Gubik
Zaakceptował(a): Anna Gubik
Artykuł był czytany: 6694 razy
Ilość edycji: 1