BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B ...”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B ...” - [Wszystkie zmiany]

Informacja dotycząca skanowania dowodów zmian. Przetarg na ww. pracę był ogłoszony na BIP 20 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca skanowania dowodów zmian. Przetarg na ww. pracę był ogłoszony na BIP 20 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dotycząca skanowania dowodów zmian. Przetarg na ww. pracę był ogłoszony na BIP 20 lipca 2020 r.

Edycja wiadomości Informacja dotycząca skanowania dowodów zmian. Przetarg na ww. pracę był ogłoszony na BIP 20 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B ..."

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B ..."i - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę trylinki betonowej o wymiarach 34,6 cm x 40 cm x 12 cm w ilości 160 m2

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę trylinki betonowej o wymiarach 34,6 cm x 40 cm x 12 cm w ilości 160 m2 - [Wszystkie zmiany]

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.44.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.44.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.138.2020.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.138.2020.DK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.67.2020.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.67.2020.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.66.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.66.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Edycja wiadomości Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2020

Wiadomości

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży drzewa na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Ponowne ogłoszenie o sprzedaży drzewa na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B z podziałem na poszczególne części”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B z podziałem na poszczególne części”. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 58

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 58 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2020

Wiadomości

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU

Edycja wiadomości INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU

Edycja wiadomości INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.127.2020.JT

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.127.2020.JT - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.131.2020.JT

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.131.2020.JT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części”. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpnia 2020

Wiadomości

Protokół nr 56/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 17 lipca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.148.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.148.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Informacja T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Dębowo gm. Śniadowo

Dodanie nowej wiadomości: Informacja T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Dębowo gm. Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1914B, 1964B oraz 1821B na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1914B, 1964B oraz 1821B na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie: powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.151.2020.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.151.2020.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpnia 2020

Wiadomości

Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 59

Dodanie nowej wiadomości: posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 58 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 15

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 15 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13 - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Dzieci w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska grupy zachodniej Młodzieży w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpnia 2020

Wiadomości

Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XVII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpnia 2020

Wiadomości

Protokół nr XVI/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVI/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 58/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 18 sierpnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.20.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.20.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na XVII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XVII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na wykonanie badań środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na wykonanie badań środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p.n. "Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2O21 r."

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu p.n. "Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2O21 r." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian