BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.293.2018.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.ZUZ.5.421.293.2018.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 grudnia 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 grudnia 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 08 grudnia 2018

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 116/425/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/425/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 116/426/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/426/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 116/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 grudnia 2018

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Struktura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Struktura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 grudnia 2018

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.247.2018.ŁB.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.247.2018.ŁB. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 grudnia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 grudnia 2018

Wiadomości

Protokół nr 1/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 listopada 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 listopada 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XL/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr I/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 grudnia 2018

Wiadomości

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Dodanie nowej wiadomości: II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 grudnia 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 grudnia 2018

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.147.2018.KB.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.147.2018.KB. - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku.

Edycja wiadomości Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 grudnia 2018

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 22 grudnia 2018

Wiadomości

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia Świąteczno-Noworoczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 grudnia 2018

Wiadomości

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Dodanie nowej wiadomości: II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 grudnia 2018

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 30 grudnia 2018

Wiadomości

III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja

Dodanie nowej wiadomości: III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja - [Wszystkie zmiany]

III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja

Edycja wiadomości III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 grudnia 2018

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK.(aktualizacja 31.12.2018r.)

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK.(aktualizacja 31.12.2018r.) - [Wszystkie zmiany]

III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja

Edycja wiadomości III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja - [Wszystkie zmiany]

I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.262.2018.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.262.2018.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.263.2018.ŁB.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.263.2018.ŁB. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian