BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 maja 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 maja 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 maja 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 maja 2018

Wiadomości

Protokół nr XXXIV/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXIV/18 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz zawodników - igrzyska Młodzieży la

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz zawodników - igrzyska Młodzieży la - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 maja 2018

Wiadomości

II przetarg publiczny pisemny na: sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu

Dodanie nowej wiadomości: II przetarg publiczny pisemny na: sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017.

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 maja 2018

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 maja 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 maja 2018

Wiadomości

Wykaz zawodników - igrzyska Dzieci l . a.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz zawodników - igrzyska Dzieci l . a. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 marca 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 maja 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 maja 2018

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 maja 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 maja 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo” - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 maja 2018

Wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dodanie nowej wiadomości: Informacja RODO - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 103

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 102 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maja 2018

Wiadomości

Protokół nr 101/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 101/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 kwietnia 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 102/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 102/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 kwietnia 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maja 2018

Wiadomości

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maja 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice” - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian