BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 kwietnia 2017

Wiadomości

Protokół nr 66/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 marca 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 66/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 marca 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 67/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 marca 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 67/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 marca 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 kwietnia 2017

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia w sprawie: wycofane - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia w sprawie: zarządzenie anulowane - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 wrzesnia 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 wrzesnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia projektu graficznego na LOGO Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Łomżyńskim i jego jednostkach organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 60/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 60/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 września 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego 2016/2017 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 września 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego 2016/2017 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 kwietnia 2017

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 kwietnia 2017

Wiadomości

Życzenia Wielkanocne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia Wielkanocne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 kwietnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 kwietnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 kwietnia 2017

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 kwietnia 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 43/146/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 43/146/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 43/145/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 43/145/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych powiatu posiadających osobowość prawną. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 43/144/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 43/144/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Świderskiego -Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 kwietnia 2017

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 kwietnia 2017

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2017 - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Ginmazjad Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Ginmazjad Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Igrzysk Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 kwietnia 2017

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 71

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 71 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 67/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 marca 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 67/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 marca 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 kwietnia 2017

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 kwietnia 2017

Wiadomości

Protokół nr 68/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 68/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 69/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 69/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 kwietnia 2017

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian