BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 listopada 2013

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 listopada 2013

Wiadomości

Protokół nr 77/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 października 2013 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 77/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 października 2013 roku. - [Wszystkie zmiany]

Grupy półfinałowe - Gimnazja powiat

Dodanie nowej wiadomości: Grupy półfinałowe - Gimnazja powiat - [Wszystkie zmiany]

Regulamin amatorskiej ligii badmintona

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin amatorskiej ligii badmintona - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XV edycję turnieju w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XV edycję turnieju w szachach - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Turnieju XV edycji turnieju w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Turnieju XV edycji turnieju w szachach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 listopada 2013

Wiadomości

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 listopada 2013

Wiadomości

Informacja o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko Koordynator Wsparcia Spółdzielni Socjalnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko Koordynator Wsparcia Spółdzielni Socjalnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynator Wsparcia Spółdzielni Socjalnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynator Wsparcia Spółdzielni Socjalnych - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 listopada 2013

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 78

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 78 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…”

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 listopada 2013

Wiadomości

Protokół nr XXIX/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIX/13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 77/282/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 77/282/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 listopada 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Łomzyńskiego z dnia 8 października 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Łomzyńskiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie Województwem Podlaskim , reprezentowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 listopada 2013

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu „Razem ku samodzielności…”

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu „Razem ku samodzielności…” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…”

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 listopada 2013

Wiadomości

Przetarg na zakup paliw tj: oleju napedowego ON oraz etyliny Pb95 z podziałem na części

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na zakup paliw tj: oleju napedowego ON oraz etyliny Pb95 z podziałem na części - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 listopada 2013

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 79

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 79 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 listopada 2013

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1874B we wsi Supy: odcinek 1 dł. 527,82 m, odcinek 2 dł. 142,68 m, odcinek 3 dł. 69,37m.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1874B we wsi Supy: odcinek 1 dł. 527,82 m, odcinek 2 dł. 142,68 m, odcinek 3 dł. 69,37m. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 listopada 2013

Wiadomości

Drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Dodanie nowej wiadomości: Drugi przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 listopada 2013

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 22

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 22 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 21

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 listopada 2013

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i narzędzi do warsztatów krawieckich

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i narzędzi do warsztatów krawieckich - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu pn. „Razem ku samodzielności…”

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu pn. „Razem ku samodzielności…” - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności…”

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności…” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na zakup paliw tj: oleju napedowego ON oraz etyliny Pb95 z podziałem na części

Edycja wiadomości Przetarg na zakup paliw tj: oleju napedowego ON oraz etyliny Pb95 z podziałem na części - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 listopada 2013

Wiadomości

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 listopada 2013

Wiadomości

Turniej szachowy

Dodanie nowej wiadomości: Turniej szachowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian