BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 06 maja 2008

Wiadomości

Przetarg na zakup nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z osprzętem

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na zakup nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z osprzętem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 maja 2008

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 45

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 45 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 maja 2008

Wiadomości

Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na zakup nowego ciągnika rolniczego

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na zakup nowego ciągnika rolniczego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 maja 2008

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko Kierownika SDM w ZDP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko Kierownika SDM w ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 2/08

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 2/08 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 maja 2008

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Komendant Miejski Policji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Telefony kontaktowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komenda Miejska Policji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POSZUKIWANI I ZAGINIENI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Struktura Komendy Miejskiej Policji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REWIR DZIELNICOWYCH Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REWIR DZIELNICOWYCH NR 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowi z Posterunku Policji w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy z Posterunku Policji w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowi z Posterunku Policji w Nowogrodzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowi z Posterunku Policji w Piątnicy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Praca w Policji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jak zostać Policjantem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowi KMP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon VII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon V - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon IV - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon VI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rejonu VIIG - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 2, Rejon XIV - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewir Nr 2, Rejon XV - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewir Nr 2, RejonVIII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewir Nr 2, Rejon X - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru NR 2, RejonXI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 2, RejonXII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewir Nr 2, Rejon XIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Policja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Policja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 maja 2008

Wiadomości

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup ciągnika

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup ciągnika - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 maja 2008

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 46

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 46 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 maja 2008

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 maja 2008

Wiadomości

Wytyczne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Zespół Szkół im.chor.J.Szymańskiego w Marianowie

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Szkół im.chor.J.Szymańskiego w Marianowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 maja 2008

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2/08

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2/08 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 maja 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Sala Konferencyjna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 maja 2008

Wiadomości

KOMUNIKAT z Igrzysk Powiatowych w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT z Igrzysk Powiatowych w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT z Memoriału Jana Steca w biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT z Memoriału Jana Steca w biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT z zawodów powiatowych w halowej piłce nożnej

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT z zawodów powiatowych w halowej piłce nożnej - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT z finału powiatowego w halowej piłce nożnej

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT z finału powiatowego w halowej piłce nożnej - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zakup emulsji

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup emulsji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian