BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 października 2005

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 90/05 w dniu 7 października 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 90/05 w dniu 7 października 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 października 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Ustalanie wysokości odszkodowania jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 06 października 2005

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Katag usług świadczonych przez Wydział Organizacyjny i Kadr - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Spotkanie z ks. Peszkowskim - [Wszystkie zmiany]

dodanie zdjęć - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiana imienia / nazwiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odroczenie poborowemu służby wojskowej z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierowanie poborowych do służby wojskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ustalenie pisowni lub brzmienia imienia/nazwiska - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 10 października 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie ulic będących w zarządzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża ogłasza przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie izolacji zewnętrznej ścian piwnicznych i fundamentowych budynku - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża ogłasza przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża ogłasza przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie złożenia wniosku

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie złożenia wniosku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 października 2005

Wiadomości

dodałam 3 zdjęcie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 października 2005

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 91/05 w dniu 20 października 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 91/05 w dniu 20 października 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 21 w dniu 20-go października 2005 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 21 w dniu 20-go października 2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 października 2005

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 października 2005

Wiadomości

Stypendia studenckie 2005/06-wytypowanie studentów

Dodanie nowej wiadomości: Stypendia studenckie 2005/06-wytypowanie studentów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 października 2005

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 92/05 w dniu 4 listopada 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 92/05 w dniu 4 listopada 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian