BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 grudnia 2004

Wiadomości

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

Dodanie nowej wiadomości: Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 grudnia 2004

Wiadomości

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z dziedziny kultury

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie konkursu ofert na zadania z dziedziny kultury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzanie kryzysowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 grudnia 2004

Wiadomości

Posiedzenie komisji w sprawie przydziału stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji w sprawie przydziału stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 grudnia 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 grudnia 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA NR XVIII / 104 / 04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 01 grudnia 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVIII / 104 / 04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie: budżetu powiatu na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 65/131/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 03 grudnia 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 65/131/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2004

Wiadomości

KOMUNIKAT dotyczący zmiany decyzji o pozwoleniu na rozbudowę składowiska odpadów w Miastkowie

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT dotyczący zmiany decyzji o pozwoleniu na rozbudowę składowiska odpadów w Miastkowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 grudnia 2004

Wiadomości

Informacja w sprawie kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Łomży przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie kontroli ptrzeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Łomży przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 grudnia 2004

Wiadomości

Uchwała Nr XVIII/104/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVIII/104/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 66/134/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 66/134/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/136/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/136/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/135/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/135/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 grudnia 2004

Wiadomości

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 grudnia 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: przetarg nieograniczony na roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian