BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Stanisława Studenckiego Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 13:52

Oświadczenie majątkowe Barbary Chojnowskiej Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 13:50

Oświadczenie majątkowe Adama Frankowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 13:49

Oświadczenie majątkowe Janusza Świderskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2017 rok (w związku z emeruturą)

piątek, 22 cze 2018 13:45

Oświadczenie majątkowe Ewy Elster Starszego Specjalisty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w związku z nadaniem upoważnienia

piątek, 22 cze 2018 13:43

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 13:41

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Teresy Olejniczak-Bazydło Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 13:37

Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:42

Oświadczenie majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:40

Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:38

Oświadczenie majątkowe Olgi Grzymała Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:36

Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:35

Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:34

Oświadczenie majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:32

Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:31

Oświadczenie majątkowe Lidii Przybylskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:29

Oświadczenie majątkowe Jolanty Sobczyńskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:29

Oświadczenie majątkowe Haliny Sowa Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:27

Oświadczenie majątkowe Eweliny Wszeborowskiej Zastępcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:25

Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:23

Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej Inspektora Powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 15:16