BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Łukasza Sebastiana Miliszewskiego za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 14:23

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Olgi Grzymała za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 14:16

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Marii Chmura za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 14:14

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Lidii Kania za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 14:13

Oświadczenie majątkowe Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Marii Aleksandry Kotowskiej za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:56

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Anny Laskowskiej za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:47

Oświadczenie majątkowe Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Mirosławy Łada za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:45

Oświadczenie majątkowe Inspektora Powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Anny Jadwigi Olszewskiej za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:44

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Anny Katarzyny Poreda zmiana upowaznienia

środa, 31 maj 2017 13:43

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Anny Katarzyny Poreda za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:42

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - Jolanty Sobczyńskiej za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:41

Oświadczenie majątkowe Starszego Inspektora Powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - Bożeny Szerszeń (zmiana upoważnienia)

środa, 31 maj 2017 13:40

Oświadczenie majątkowe Starszego Inspektora Powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - Bożeny Szerszeń za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:38

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Anetty Magdaleny Sokołowskiej zmiana upoważnienia

środa, 31 maj 2017 13:37

Oświadczenie majątkowe Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży Anetty Magdaleny Sokołowskiej za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:28

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Eweliny Wszeborowskiej za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:26

Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Haliny Sowa za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:22

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbiety Olejniczak Bazydło za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:18

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Stanisława Studenckiego za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:17

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Joanny Cecylii Dardzińskiej Mądry za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:14

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosława Cholewickiego za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:12

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie Anny Archackiej za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 13:08

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Janusza Świderskiego za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 12:28

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Edwarda Jaroty za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 12:26

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysława Bieniek za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 12:17