BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:15

Oświadczenie majątkowe Macieja Karwowskiego Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:12

Oświadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej Skarbnika Powiatu za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:10

Oświadczenie majątkowe Beaty Korwek Sekretarza Powiatu za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:09

Oświadczenie majątkowe Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:08

Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Zastepcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:07

Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:06

Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Zastępcy Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:05

Oświadczenie majątkowe Anety Żebrowskiej głównego specjalisty Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:04

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej głównego specjalisty Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:03

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej głównego specjalisty Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:02

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło głównego specjalisty Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 16:02

Oświadczenie majątkowe Agnieszki Kuczyńskiej głównego specjalisty Starostwa Powiatowego w Łomży za 2016 rok

środa, 31 maj 2017 15:53